Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Σταυρός

Το ερώτημα δεν είναι νομικό. Η ΔΕΥΑΧ είναι καλυμμένη με το νόμο 4685/2020 (αν και δεν είναι ξεκάθαρο ότι όντως έχει τηρηθεί η πρόβλεψη του νόμου για τεκμηριωμένη άποψη για το μέγεθος της τροποποίησης του αρχικού έργου). Το ερώτημα όμως είναι ουσίας, και εμείς θεωρούμε ότι: 

  1. Το αντλιοστάσιο είναι απαραίτητο. Η διαχείριση υγρών αποβλήτων είναι κρίσιμης σημασίας
  2. Δεν πρέπει να γίνει το αντλιοστάσιο χωρίς τεχνική μελέτη και ΜΠΕ επί του συγκεκριμένου έργου (όχι ως συνοδού του Κουμπελί). Αυτές, υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνουν και εναλλακτικές λύσεις. 
  3. Εφόσον συνταχθούν οι παραπάνω μελέτες, θα πρέπει να περάσουν από το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης

Η παράταξη Η Κρήτη μας αλλιώς θα δράσει με  βάση τις τρεις παραπάνω αρχές 

Αγ. Απόστολοι – Θέατρο

Οι χώροι πολιτισμού είναι ελάχιστοι και εξαιρετικά απαραίτητοι. Εντούτοις η δημιουργία τους δεν θα πρέπει να σχεδιάζεται ξεκινώντας από θυσία του περιβάλλοντος. Υπάρχουν ήδη πολλοί αναξιοποίητοι χώροι, εντός του οικιστικού ιστού, που μπορούν να παίξουν αυτόν το ρόλο.

Εξάλλου, ένα φαραωνικό έργο όπως το προτεινόμενο, απαιτεί τεράστιο λειτουργικό κόστος (εργαζόμενοι, διοίκηση, συντήρηση, λειτουργικά έξοδα). Υπάρχει έστω νύξη πρόβλεψης επ’ αυτών;  Ή, εφόσον «πέσουν τα μπετά» θα καταντήσει ακόμη ένα αναπτυξιακό κουφάρι, αφού θα έχει προκαλέσει ανεπίστρεπτη περιβαλλοντική ζημιά;

Ο σημαντικός πνεύμονας πρασίνου-αναψυχής των Αγ. Αποστόλων πρέπει να διατηρήσει το ρόλο που έχει σήμερα. Μπορούν να εξεταστούν μικρές, ήπιες παρεμβάσεις, μετά από δημόσια διαβούλευση, οι οποίες θα βελτιώσουν την εμπειρία του επισκέπτη. Ασφαλώς όμως όχι της κλίμακας του προτεινόμενου έργου.

Απορρίμματα – Καύση

Η καύση ως μέθοδος διαχείρισης απορριμμάτων αν και τελευταία σε προτεραιότητα (αφού αποκλειστούν δηλαδή οι λύσεις: αποτροπής παραγωγής τους, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης) είναι λύση αποδεκτή από την νομοθεσία της ΕΕ κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις.

Παρόλ’ αυτά, η παράταξη Η Κρήτη μας αλλιώς είναι με απόλυτο τρόπο ενάντια στην υιοθέτηση της καύσης ως τρόπου διαχείρισης, θέση που έχει διατυπωθεί προ πολλού χρόνου τόσο από τον επικεφαλής Σ. Δανέλλη, όσο και από τις πρόδρομές μας παρατάξεις και στελεχών τους. 

Πέρα από τις νομικές προβλέψεις, είμαστε ενάντιοι στην καύση καθώς αυτή οδηγεί τον πολίτη σε ένα παθητικό ρόλο: να πετά τα σκουπίδια σε μια μαύρη τρύπα όπου κάποιος άλλος τα παραλαμβάνει και τα καίει. Εμείς θέλουμε ενεργούς, ενημερωμένους πολίτες να αποτελούν μέρος της λύσης. Να νοιάζονται και να συμμετέχουν ενεργά στο διαχωρισμό, διαλογή και ανακύκλωση και να εκπαιδεύουν και άλλους σε αυτές. 

Σε όλα τα πολιτικά προβλήματα, οι μαγικές λύσεις ανάθεσης, αντί της ενεργού συμμετοχής του πολίτη, έχουν οδηγήσει στη μεγέθυνση των προβλημάτων αυτών αντί της λύσης τους.

Εξορύξεις υδρογονανθράκων

Όποια συγκυρία και να οδήγησε στην αδειοδότηση αδειών ερευνών για υδρογονάνθρακες, πλέον δεν υφίσταται. Τα πράγματα είναι σήμερα ξεκάθαρα: σταδιακός περιορισμός της χρήσης ορυκτών καυσίμων για το σύνολο των ενεργειακών αναγκών και όχι αναζήτηση νέων αποθεμάτων. Ο πολιτισμός του πετρελαίου πεθαίνει. Να μην αφήσουμε να συμπαρασύρει και τον πλανήτη στην πτώση του.

Με το σκεπτικό αυτό, Η Κρήτη μας αλλιώς είναι αντίθετη σε κάθε νέα αδειοδότηση για έρευνα. Επιπλέον, εξάντληση του συνόλου του φάσματος των νομικών εργαλείων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η ενεργή συμμαχία με τους πολίτες και τα κινήματα, στην κατεύθυνση της ακύρωσης των υφιστάμενων αδειών έρευνας. Ασφαλώς, τέλος, καμμία αδειοδότηση για εξόρυξη.

Μαρκόπουλο

Ποτέ ξανά δεν θα βρεθούν ελεύθερα 55 στρέμματα για πράσινο μέσα στον αστικό ιστό των Χανίων. Ξεκινώντας από αυτήν τη θέση, είναι σαφές ότι στόχος είναι η χρήση γης όπως αναφέρεται στο ΓΠΣ να αφορά αποκλειστικά στη κατηγορία «αστικό πράσινο».

Δεν είμαστε σύμφωνοι με μηδενικό συντελεστή δόμησης. Αυτό θα απαγόρευε την ύπαρξη αναψυκτηρίου, μικρών αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, τουαλετών κ.λπ. δομών απαραίτητων και συμβατών με την κατηγορία «αστικό πράσινο». Τίποτε όμως πέραν τούτων.

Κάθε βήμα σχεδιασμού θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε δημόσια διαβούλευση. Το κόστος του παραπάνω χρόνου που η διαδικασία αυτή απαιτεί, είναι μικρό μπροστά στην παρακαταθήκη που οφείλουμε στα παιδιά μας.

Λαφονήσι, Φαλάσαρνα Μπάλλος.

Η Κρήτη μας αλλιώς χαιρετίζει την έκδοση των τριών ΚΥΑ που, επιτέλους, θέτουν τις τρεις περιοχές σε ένα αρχικό θεσμικό πλαίσιο προστασίας, συμβατό με το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς για το δίκτυο Natura 2000. Η δράση μας συλλογικά και ατομικά πρέπει να επικεντρωθεί στην υπεράσπιση των ΚΥΑ,  αλλά ταυτοχρόνως στην όσο το δυνατό γρηγορότερη αντικατάστασή τους από Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία θα είναι το αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης η οποία τώρα «τρέχει».

Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας

Το πάρκο περιμένει, εδώ και πολλά χρόνια, την ενοποίησή του με τον Δημοτικό Κήπο, ως ένας από τους ελάχιστους χώρους αναψυχής μέσα στον ιστό της πόλης. Η επιλογή ένταξής του στα ΣΔΙΤ ήταν ατυχής και σε ότι μας αφορά θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την ελεύθερη χρήση του από τους πολίτες και συλλογικότητες της πόλης. 

Top Related Post